مهارت های ما
تدریس 100%
0
عضو تا به اکنون

جمع مان جمع است.

در اینجا همه چیز فراهم است. اینجا محلی برای شماست. محلی مملو از دوستانی همچون خود شما. به ما در نشر دانش کمک کنید. ایده دهید و ایده بگیرید.

آقای درس
آقای یادگیری

آقای درس با هدف ایجاد بستری برای یادگیری و افزایش مهارت های فردی ایجاد شده است. مدیر سایت آقای ” هادی گلی” سالهاست که در زمینه ی آموزش و پژوهش فعالیت دارد و اینبار با هدف دسترسی عمومی وبسایت آقای درس بر روی بستر دیجیتالی همراه شماست.

در اینجا برای شما دوره های آموزشی در نظر گرفته ایم تا معلومات خود را محک بزنیم و ارتقاع دهیم.

years
Users
Active Installs

گنجی نهفته است.

تنها نجات دهنده ی جوامع علم و دانش است.