موتور جستوجوی گوگل انباری بی نهایت بزرگ از داده هاست.

از گوگل می توان برای رفع ابهام و آموزش هر چیزی که برایتان سوال است استفاده نمود. در این ویویدیوی کوتاه به شما چگونه جستجو کردن و رسیدن به نتیجه ی مطلوب را آموزش می دهیم.  هماره ما باشید. اشتارکم گذاری لینک این آموزش تنها انتظار ما از شماست.